Opdrachten

Begeleiding bij : 
  • het opmaken van een strategisch plan 
  • het opmaken van een familiecharter 
  • het vormen van een directie- of managementstructuur, inclusief het selecteren van de gepaste mensen binnen die structuren
  • het vormen van een raad van advies, raad van bestuur, bestuurs- of toezichtsorgaan; inclusief het selectren van externe leden voor die organen. 
  • het vormen van een familieraad
  • het begeleiden van al deze organen naar een vlotte werking, inclusief evaluatie enz... 
  • het maken van een governance kader met duidelijke verdeling van roillen en verantwoordelijkheden op maat van bedrijf en familie
Dikwijls komen één of meerdere van bovenstaande thema's aan bod in het kader van overdracht tussen generaties.

Over de meeste van deze onderwerpen kan u uitvoerig lezen in allerhande boeken en publicaties. Dat is de theorie en op zich is daar niets verkeerd mee. De uitdaging zit hem echter om dit te realiseren in praktijk : elk bedrijf, ellke familie heeft zijn eigenheden. Deze allemaal hun logische plaats geven en daarbij toch de nodige harmonie bewaren tussen de betrokkenen, daarin zit onze toegevoegde waarde.

.En onze klanten getuigen dat ook. Als het u interesseert kunnen we u graag enkele contacten voor referenties aanbieden.